11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     
                
      Zerouno
                
                
                
                
                
                
                
                
 Giugiaro Brivido